Herrera, Fernando de

Text hesla

Herrera [erre-], Fernando de, nazývaný el Divino (Božský), asi 1534 Sevilla – 1597 tamže — španielsky básnik, vedúca osobnosť andalúzskej renesančnej básnickej školy charakteristickej dokonalou formou, rétorickým pátosom, bohatstvom predstáv, odvážnou metaforikou a vyumelkovaným básnickým prejavom. Autor petrarcovsky ladenej ľúbostnej poézie venovanej doni Leonor de Milán (*asi 1534, †asi 1581), ktorá vyšla vo výbere Niektoré diela (Algunas obras, 1582), a heroickej poézie na námety zo španielskych dejín: Pieseň chvály božieho Majestátu za víťazstvo pána dona Juana (Cancion en alabança de la divina Magestad, por la vitoria del Señor don Iuan) pripojená k historickej próze Správa o cyperskej vojne a úspechu v námornej bitke pri Lepante (Relacion de la guerra de Cipre, y sucesso de la batalla Naval de Lepanto, 1572) a óda Na smrť kráľa Sebastiána (Por la Pérdida del Rei Don Sebastian, napísaná 1578, vydaná 1619 vo výbere Verše Fernanda de Herrera, Versos de Fernando de Herrera).

Text hesla

Herrera [erre-], Fernando de, nazývaný el Divino (Božský), asi 1534 Sevilla – 1597 tamže — španielsky básnik, vedúca osobnosť andalúzskej renesančnej básnickej školy charakteristickej dokonalou formou, rétorickým pátosom, bohatstvom predstáv, odvážnou metaforikou a vyumelkovaným básnickým prejavom. Autor petrarcovsky ladenej ľúbostnej poézie venovanej doni Leonor de Milán (*asi 1534, †asi 1581), ktorá vyšla vo výbere Niektoré diela (Algunas obras, 1582), a heroickej poézie na námety zo španielskych dejín: Pieseň chvály božieho Majestátu za víťazstvo pána dona Juana (Cancion en alabança de la divina Magestad, por la vitoria del Señor don Iuan) pripojená k historickej próze Správa o cyperskej vojne a úspechu v námornej bitke pri Lepante (Relacion de la guerra de Cipre, y sucesso de la batalla Naval de Lepanto, 1572) a óda Na smrť kráľa Sebastiána (Por la Pérdida del Rei Don Sebastian, napísaná 1578, vydaná 1619 vo výbere Verše Fernanda de Herrera, Versos de Fernando de Herrera).

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Herrera, Fernando de [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-06-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herrera-fernando-de