herpetológia

Text hesla

herpetológia [gr.] — veda zaoberajúca sa plazmi, v širšom význame sa do nej nesprávne zahŕňajú aj obojživelníky, ktorými sa zaoberá batrachológia.

Zverejnené vo februári 2008.

Herpetológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herpetologia