Herold, Baltazár

Text hesla

Herold, Baltazár, aj Heroldt, Herolt, Herolth, Gerold, pokrstený 27. 6. 1620 Norimberg – 11. 8. 1683 Viedeň — delolejár, zvonolejár a umelecký kovolejár. Pochádzal z nemeckého rodu Heroldovcov, ktorého členovia boli v 16. – 17. storočí významnými kovolejármi.

Vyučil sa u svojho nevlastného otca Leonharda Löwa v Norimbergu. Pred 1644 pracoval v kráľovskej delolejárni vo Varšave, 1644 – 47 vo Viedni (odlieval delá pre Pavla Pálfiho), okolo 1648 – 54 pôsobil v Bratislave v erárnej lejárni, ako aj vo svojej dielni v podhradí na Vydrici. R. 1654 bol povýšený do šľachtického stavu. Po 1654 trvalo pôsobil vo Viedni, striedavo aj v Bratislave. Jeho pracovná činnosť bola rozsiahla, do súčasnosti sa zachovalo približne 70 zvonov na zvonových stanovištiach Slovenska, Rakúska a Maďarska (najznámejší zvon Wederin v Dóme sv. Martina v Bratislave, 1674), odlieval aj delá (napr. 1650 pre Beréniovcov v Horných Obdokovciach, dnes v Magyar Nemzeti Múzeum v Budapešti) a venoval sa aj umeleckej lejárskej činnosti (bronzová krstiteľnica vo farskom kostole v Ilave, 1650). Svoje práce signoval iniciálami BH, medzi ktorými je lejársky znak – erbový štít s polovztýčenou delovou hlavňou, z ktorej vyrastá delolejár s atribútmi.

Zverejnené vo februári 2008.

Herold, Baltazár [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herold-baltazar