herný plán

Text hesla

herný plán — zákonom definované ucelené základné pravidlá každého druhu lotérie alebo inej hry.

Zverejnené vo februári 2008.

Herný plán [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herny-plan