Hermogenés

Text hesla

Hermogenés, pravdepodobne koniec 3. a začiatok 2. stor. pred n. l. — grécky architekt a teoretik helenistického obdobia.

O jeho živote je málo údajov. Pochádzal z Alabandy (antické mesto juhovýchodne od dnešného mesta Aydın v Turecku; u Vitruvia sa uvádza ako Hermogenés Alabandský) alebo z Priéné (preto niekedy nazývaný aj Hermogenés z Priéné). Pripisujú sa mu chrámy postavené v iónskom štýle: Diov chrám a Artemision v maloázijskom meste Magnésia na rieke Menderes (historicky Maiandros, dnes turecky Büyük Menderes) i pred Artemisionom stojaci monumentálny oltár (koniec 3. stor. – zač. 2. stor. pred n. l.), ako aj Dionýzov chrám (pred 193 pred n. l.) v meste Teos. K svojim stavbám písal aj komentáre, z ktorých neskôr čerpal Vitruvius (dnes stratené). Hermogenova architektúra uplatňovala iné proporčné zásady ako v klasickom období, nové bolo aj chápanie členenia priestoru architektonickými prvkami. Bol posledným architektom, ktorý dal štýlový výraz helenistickej architektúre skôr, ako splynula s novým prúdom rozvíjajúcim sa v rímskej dobe.

Zverejnené vo februári 2008.

Hermogenés [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hermogenes