Heřmanův Městec

Text hesla

Heřmanův Městec — mesto v Česku v Pardubickom kraji v okrese Chrudim na styku podhoria Železných hôr a Polabskej nížiny; 4,8 tis. obyvateľov (2017). Priemysel strojársky, textilný, obuvnícky, potravinársky. Šľachtenie kvetín. Založené koncom 13. stor., od 1575 mesto. Od 15. stor. tam žila početná židovská komunita, 1942 boli Židia deportovaní do koncentračných táborov, kde väčšina z nich zahynula. Stavebné pamiatky: zachované staré mesto s barokovým Kostolom sv. Bartolomeja (1756 – 61); na starom cintoríne Kostol Panny Márie (13. stor.) a gotická zvonica (1711); synagóga (1870) a židovský cintorín patriaci k najstarším, najväčším a najzachovalejším v Čechách; neskorobarokový zámok (1784, prestavaný 1876 a 1932 – 33) s anglickým parkom (koniec 18. stor.). Galéria.

Zverejnené vo februári 2008.

Heřmanův Městec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hermanuv-mestec