hermandada

Text hesla

hermandada [er-; špan.] — bratstvo; označenie spolkov alebo združení, ktoré od 13. storočia zakladali kastílske a aragónske mestá na ochranu pútnických ciest a na zaistenie verejnej bezpečnosti. R. 1476 kráľovná Izabela I. Katolícka zjednotila všetky kastílske hermandady do Svätej hermandady (Santa hermandada), ktorej pridelila rozsiahle výsady, čo 1488 zaviedol aj Ferdinand II. Katolícky v Aragónsku na zachovávanie mieru v krajine. R. 1498 bola však Svätá hermandada fakticky zrušená a rozpadla sa na lokálne bratstvá, ktoré sa v 16. storočí pretransformovali na spôsob krajinskej polície s obmedzenými súdnymi právomocami.

Text hesla

hermandada [er-; špan.] — bratstvo; označenie spolkov alebo združení, ktoré od 13. storočia zakladali kastílske a aragónske mestá na ochranu pútnických ciest a na zaistenie verejnej bezpečnosti. R. 1476 kráľovná Izabela I. Katolícka zjednotila všetky kastílske hermandady do Svätej hermandady (Santa hermandada), ktorej pridelila rozsiahle výsady, čo 1488 zaviedol aj Ferdinand II. Katolícky v Aragónsku na zachovávanie mieru v krajine. R. 1498 bola však Svätá hermandada fakticky zrušená a rozpadla sa na lokálne bratstvá, ktoré sa v 16. storočí pretransformovali na spôsob krajinskej polície s obmedzenými súdnymi právomocami.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hermandada [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hermandada