Hermafrodit

Text hesla

Hermafrodit, gr. Hermafroditos, lat. Hermaphroditus — v gréckej a rímskej mytológii obojpohlavná božská bytosť (→ androgýn), krásny syn Herma (Merkúra) a Afrodity (Venuše). Podľa Ovídiových Premien (4, 285 – 388) mal Hermafrodit pôvodne len mužské pohlavie. Neopätoval lásku nymfe Salmakide (gr. Salmakis, lat. Salmacis), ktorá si od bohov vyprosila, aby s Hermafroditom mohla navždy splynúť do jednej bytosti v prameni nazvanom podľa nej Salmakis (neďaleko Halikarnasu, dnešného Bodrumu v Kárii). Od tej chvíle každý muž, ktorý do prameňa vstúpil, získal ženské vlastnosti, prípadne (podľa Vitruvia) barbar zušľachtil svoje drsné zvyky (v skutočnosti nie vodou, ale stykom s civilizovanými Grékmi). Hermafrodit bol zobrazovaný s mužskými genitáliami a so ženskými ňadrami (Kéfisodótos: súsošie Satyr a Hermafrodit, polovica 4. stor. pred n. l.).

Zverejnené vo februári 2008.

Hermafrodit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hermafrodit-0