herkules

Text hesla

herkules [vl. m.], Dynastes — rod z triedy hmyz (Insecta), rad chrobáky (Coleoptera), čeľaď skarabeusovité. Pandravovité larvy sa vyvíjajú v práchnivejúcom dreve. Pre rod herkules je typický pohlavný dimorfizmus: samce majú na štíte a hlave nápadné tvrdé výrastky. Patrí sem šesť druhov, napr. na svete druhý najväčší chrobák herkules antilský (Dynastes hercules), ktorý sa vyskytuje v tropickej Strednej Amerike; samec dlhý 18 cm má dopredu pretiahnutý štít prechádzajúci vpredu do mohutného rohu, oproti ktorému sa zospodu z hlavy dvíha menší zubatý roh; samica meria len okolo 9 cm.

Text hesla

herkules [vl. m.], Dynastes — rod z triedy hmyz (Insecta), rad chrobáky (Coleoptera), čeľaď skarabeusovité. Pandravovité larvy sa vyvíjajú v práchnivejúcom dreve. Pre rod herkules je typický pohlavný dimorfizmus: samce majú na štíte a hlave nápadné tvrdé výrastky. Patrí sem šesť druhov, napr. na svete druhý najväčší chrobák herkules antilský (Dynastes hercules), ktorý sa vyskytuje v tropickej Strednej Amerike; samec dlhý 18 cm má dopredu pretiahnutý štít prechádzajúci vpredu do mohutného rohu, oproti ktorému sa zospodu z hlavy dvíha menší zubatý roh; samica meria len okolo 9 cm.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Herkules [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herkules