Heriban, Jozef

Text hesla

Heriban, Jozef, 7. 5. 1925 Šelpice, okres Trnava – 16. 4. 2009 Rím — slovenský rímskokatolícky teológ, kňaz. R. 1943 vstúpil do saleziánskeho rádu v Hronskom Beňadiku, v štúdiách pokračoval na saleziánskej pedagogickej škole v Trnave. Po zlikvidovaní rehoľných spoločenstiev komunistickým režimom (1950) študoval teológiu na Pápežskej saleziánskej univerzite v Turíne (1951 – 55) a dosiahol licenciát z teológie, dizertačnú prácu obhájil na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. R. 1957 – 76 pôsobil v Japonsku ako profesor biblických vied, docent exegézy Nového zákona a direktor (predstavený) saleziánskej komunity na gymnáziu Seiko Gakuin v Osake, od 1976 profesor Pápežskej saleziánskej univerzity v Ríme, súčasne hosťujúci profesor na Filipínach, v Nemecku a na Slovensku. Najvýznamnejšie práce: Bibliografická príručka pre štúdium Svätého písma (1986), Príručný lexikón biblických vied (1992), Apoštol Pavol v službe evanjelia (1995), Obnovte sa duchovne premenou zmýšľania (Renovamini spiritu mentis vestrae, 1996). Člen Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme v Ríme, organizácie Studiorum Novi Testamenti Societas v Dubline a Assoziazione Biblica Italiana v Ríme. Nositeľ Pribinovho kríža III. triedy (2005) za významné zásluhy o kultúrno-duchovný rozvoj Slovenskej republiky.

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 12. apríla 2018.

Heriban, Jozef [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heriban-jozef