Herend

Popis ilustrácie

Herend: dózička, 1942, Mestské múzeum, Bratislava

Text hesla

Herend — maďarská manufaktúra na výrobu porcelánu v meste Herend v západnom Maďarsku v župe Veszprém. Založená 1839 Móricom Farkasházim Fischerom (*1799/1800, †1880), jej predchodkyňou bola menšia výrobňa kameniny a porcelánu, ktorú tam okolo 1826 založil Vince Stingl (*1790, †1850). Na začiatku manufaktúra napodobňovala obľúbené vzory starších výrobní v západných Čechách, neskôr meissenský a od polovice 19. storočia najmä čínsky porcelán (významným inšpiračným zdrojom bola zbierka orientálneho a európskeho porcelánu z majetku rodiny Esterháziovcov). Kvalitnými výrobkami sa od 40. rokov 19. storočia pravidelne prezentovala na uhorských a svetových výstavách, získala početné ocenenia a zaradila sa k popredným európskym továrňam na porcelán. Výrobný program tvorili ručne maľovaný porcelán, dekoratívne predmety, stolovacie súpravy, ale aj figurálna plastika (motívy vtákov, vojenské námety, ženské akty). Tvorcami modelov boli poprední sochári. Po 1864 sa hlavným objednávateľom jej výrobkov stal viedenský cisársky dvor. Po 1900 si hľadala vlastný výraz; charakteristickými sa stali výrobky v maďarskom ľudovom štýle. Od 1948 v štátnom vlastníctve, v súčasnosti (Herendi Porcelánmanufaktúra Rt.) vyrába luxusný porcelán vysokej kvality, pričom nadväzuje na tradičné vzory. Veľká kolekcia z produkcie je v zbierkach múzea porcelánu v Herende.

Zverejnené vo februári 2008.

Herend [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herend