Hereford

Text hesla

Hereford [-ri-] — mesto v Spojenom kráľovstve v západnom Anglicku v grófstve Herefordshire na rieke Wye (pravostranný prítok Severnu) 75 km juhozápadne od Birminghamu; 59-tis. obyvateľov (2017). Priemysel kovoobrábací, elektrotechnický, potravinársky (pivovar, spracovanie ovocia, výroba regionálnej špeciality – jablčného vína), nábytkársky, sklársky, kožiarsky a i. Obchodné stredisko poľnohospodárskej oblasti (pestovanie ovocia a chmeľu). Založené začiatkom 7. stor. ako pohraničná pevnosť na hraniciach s Walesom, od 676 sídlo biskupstva, v 12. – 16. stor. stredisko obchodu s vlnou. Stavebné pamiatky: katedrála Church of Blessed Virgin and Saint Ethelbert (1. pol. 12. stor., pôvodne románska bazilika s transeptom, veža nad transeptom a západná veža začiatkom 14. stor.; v tzv. Keltskej knižnici vzácne rukopisy a inkunábuly), kostoly All Saints Church a Saint Peter Church (obidva 13./14. stor.), Shire Hall (1817 – 19, architekt Robert Smirke, postavená v duchu Greek Revivalu s gréckym portikom), stredoveký most cez rieku Wye.

Zverejnené vo februári 2008.

Hereford [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hereford