Héré de Corny, Emmanuel

Text hesla

Héré de Corny [ere d kor-], Emmanuel, 12. 10. 1705 Nancy – pred 2. 2. 1763 Lunéville — francúzsky architekt, žiak G. Boffranda.

Od 1750 pracoval pre dvor poľského kráľa Stanislava I. Leszczyńskeho v Lunéville a v Nancy. Z jeho rozsiahleho diela sa zachovali len zlomky, najmä sakrálne stavby a verejné budovy v Lunéville (kaštieľ, 1703; Čínsky pavilón v záhrade kaštieľa, 1738) a v Nancy (jezuitský kláštor, 1741 – 43; halový kostol Notre-Dame-de-Bon-Secours, 1738 – 41; mestská radnica a budova opery, obidve 1755; víťazný oblúk Arc de Triomphe, 1756; Place du Gouvernement, 1750 – 57). K jeho najpozoruhodnejším prácam patrí architektonické riešenie námestia Place Stanislas (bývalý Place Royale) pred kráľovským palácom v Nancy (1751 – 55, uvádzané aj 1752 – 60), ktoré je pokladané za posledné dielo francúzskeho baroka a za príklad urbanistického riešenia centra mesta v 18. storočí. Uplatnil sa aj ako interiérový architekt (zámky) a autor teoretických prác.

Zverejnené vo februári 2008.

Héré de Corny, Emmanuel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/here-de-corny-emmanuel