Hercules X-1

Text hesla

Hercules X-1 — prvý zdroj röntgenového žiarenia v súhvezdí Herkules objavený 1971 družicou Uhuru; neutrónová hviezda (pulzar), ktorá je zložkou dvojhviezdy známou pod označením HZ Herculis, jej vzdialenosť od Slnka je približne 4,5 kpc. Perióda pulzácií röntgenového žiarenia Herculesa X-1 totožná s periódou rotácie pulzara okolo vlastnej osi je 1,237 8 s a skracuje sa rýchlosťou približne 1/100 000 sekundy za rok. Počas orbitálnej (obežnej) periódy dvojhviezdy, ktorá trvá 1,7 dňa, dochádza k zákrytu Herculesa X-1, ktorý trvá 0,24 dňa. Hercules X-1 odoberá hmotu z viditeľnej zložky s väčšou hmotnosťou, pričom okolo seba vytvára akrečný disk, ktorý vykonáva precesný pohyb (kolísanie osi rotácie) a takmer pravidelne každých 35 dní Hercules X-1 zakryje, takže röntgenové žiarenie nie je pozorovateľné. Navyše intenzita röntgenového žiarenia pravidelne osciluje s periódou 1,65 dňa ako prejav modulácie spôsobenej skladaním orbitálnej periódy s periódou precesie disku (rázy). Röntgenové žiarenie Herculesa X-1 zahrieva privrátenú stranu druhej zložky dvojhviezdy, preto sa pozoruje premenlivosť jej spektra na rozhraní spektrálnych typov A a F. Približne raz za 10 rokov nastáva kratšie obdobie nízkej aktivity, počas ktorého emisia röntgenového žiarenia poklesne alebo prestane. Vďaka tejto bohatej variabilite je Hercules X-1 objektom intenzívneho pozorovania a výskumu.

Zverejnené vo februári 2008.

Hercules X-1 [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hercules-x-1