Herbstove telieska

Text hesla

Herbstove telieska — hmatové zmyslové orgány vtákov umiestnené na zobáku, ozobí, jazyku a okolo hmatového peria; výrazne vyvinuté najmä pri vodných vtákoch. Nazvané podľa Ernsta Friedricha Gustava Herbsta (*1803, †1893).

Text hesla

Herbstove telieska — hmatové zmyslové orgány vtákov umiestnené na zobáku, ozobí, jazyku a okolo hmatového peria; výrazne vyvinuté najmä pri vodných vtákoch. Nazvané podľa Ernsta Friedricha Gustava Herbsta (*1803, †1893).

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Herbstove telieska [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herbstove-telieska