herbivor

Text hesla

herbivor [lat.] — živočích živiaci sa výhradne rastlinami, resp. látkami rastlinného pôvodu, napr. hlodavce, prežúvavce alebo väčšina hmyzu.

Zverejnené vo februári 2008.

Herbivor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herbivor