herbikol

Text hesla

herbikol [lat.] — živočích žijúci na zelených rastlinách, z ktorých získava živiny alebo mu slúžia ako úkryt, napr. cikádka žltonohá (Macrosteles laevis), bzdocha kapustová (Enrydema oleraceum), chrobák Phyllobius scutellaris alebo pavúk Enoplognatha ovata.

Zverejnené vo februári 2008.

Herbikol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herbikol