Heran, Bohumil

Text hesla

Heran, Bohumil (Bohuš), 6. 2. 1907 Ústí nad Orlicí – 4. 5. 1968 Praha — český violončelista, hudobný pedagóg, vydavateľ a spisovateľ. Študoval hru na violončele v Prahe a Paríži. R. 1930 – 53 koncertný majster Symfonického orchestra Československého rozhlasu v Prahe. Ako sólista uvádzal diela svetových majstrov (J. S. Bach, D. Milhaud, A. Honegger a i.) i novinky českých skladateľov (J. B. Foerster, A. Hába, I. Krejčí, J. Kapr, O. Chlubna a i.). Od 1953 pedagóg violončelovej hry na konzervatóriu v Prahe, od 1962 na JAMU v Brne. Zaoberal sa starou českou hudbou, najmä violončelovými dielami, ktoré pripravoval na vydanie a zároveň sám uvádzal na koncertné pódiá. Zostavovateľ, vydavateľ a autor zborníkov inštruktívnej literatúry pre violončelo, ako aj hudobno-didaktických štúdií (napr. Prstoklady jako výrazový prostředek) a memoárových literárnych diel (Muzikantův skicář, 1946, a i.). Podľa neho je nazvaná violončelová súťaž konaná od 1968 v Ústí nad Orlicí.

Zverejnené vo februári 2008.

Heran, Bohumil [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heran-bohumil