Hérakleios

Text hesla

Hérakleios, genitív Hérakleia, 575 Kapadócia – 11. 2. 641 Konštantínopol — byzantský cisár (od 610), zakladateľ hérakleiovskej dynastie (otec Konštantína III. a Héraklóna, starý otec Constansa II. Pógónata). Syn byzantského exarchu (miestodržiteľ) v Kartágu, ktorý viedol odpor proti cisárovi Fókovi. Hérakleios na čele vojnového loďstva dobyl 610 Konštantínopol a po zvrhnutí Fóka bol korunovaný na cisára. Ríša sa zmietala vo vnútorných problémoch, v zahraničnopolitickej oblasti ju poznamenali neúspechy a katastrofálne vojenské porážky. Hérakleiova vláda bola od začiatku naplnená bojmi o existenciu ríše s Peržanmi, ktorí prežívali svoj posledný mocenský rozmach. Celistvosť impéria musel brániť aj pred nájazdmi Slovanov a Avarov, ktorým spočiatku platil tribút, aby mohol ochraňovať východnú hranicu pred Peržanmi. R. 626 sa nadlho zbavil hrozby zo strany Avarov, ktorí sa neúspešne pokúsili dobyť Konštantínopol a boli zahnaní za Dunaj. R. 627 – 629 triumfálnou výpravou porazil Perziu a definitívne zlomil jej moc. Od začiatku 30. rokov 7. storočia však musel čeliť obrovskej sile expanzie Arabov, ktorí postupne dobýjali ním znovuzískané územia ríše. Vo vnútornej politike uskutočnil počas svojej vlády viaceré reformy v oblasti vojenstva a predovšetkým v administratívno-správnej oblasti (systém thém).

Zverejnené vo februári 2008.

Hérakleios [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/herakleios