hepato-

Text hesla

hepato- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom pečeň, pečeňový.

Text hesla

hepato- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom pečeň, pečeňový.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hepato- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hepato