hepatektómia

Text hesla

hepatektómia [gr.] — chirurgické odstránenie celej pečene (totálna hepatektómia, robí sa pri transplantácii pečene) alebo jej časti (parciálna hepatektómia).

Zverejnené vo februári 2008.

Hepatektómia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hepatektomia