heortológia

Text hesla

heortológia [gr.] — teologická disciplína, časť liturgiky, ktorá sa zaoberá genézou, historickým vývojom a významom cirkevných sviatkov v priebehu roka.

Text hesla

heortológia [gr.] — teologická disciplína, časť liturgiky, ktorá sa zaoberá genézou, historickým vývojom a významom cirkevných sviatkov v priebehu roka.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Heortológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heortologia