heortológia

Text hesla

heortológia [gr.] — teologická disciplína, časť liturgiky, ktorá sa zaoberá genézou, historickým vývojom a významom cirkevných sviatkov v priebehu roka.

Zverejnené vo februári 2008.

Heortológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/heortologia