Hensel, Juraj

Text hesla

Hensel, Juraj, 21. 4. 1908 Ružomberok – 15. 10. 1986 Bratislava — slovenský lekár, zakladateľ slovenskej fyziatrie. V rokoch 1929 – 32 pôsobil na II. internej klinike v Prahe, 1934 – 38 na I. internej klinike v Bratislave, 1937 – 38 v Ústave experimentálnej terapie v Liège, 1938 – 47 vo Vyšetrovacom a výskumnom ústave kúpeľov v Sliači, 1947 – 48 na rehabilitačnom oddelení Bellevue Hospital v New Yorku, 1949 – 51 na Oblastnom riaditeľstve štátnych kúpeľov, 1951 – 54 vedúci Kliniky fyziatrie, balneológie a klimatológie, 1954 – 74 subkatedry fyziológie a balneológie Lekárskej fakulty UK v Bratislave, súčasne 1961 – 75 zakladateľ a riaditeľ Výskumného ústavu humánnej bioklimatológie v Bratislave; 1965 profesor. Zaoberal sa vnútorným lekárstvom, najmä kardiológiou a fyziatriou, neskôr aj lekárskou klimatológiou a indikáciou a racionalizáciou kúpeľnej a klimatologickej liečby. Zaviedol liečebnú telesnú výchovu pri vnútorných chorobách a zdôrazňoval jej význam. Člen viacerých európskych vedeckých spoločností. Autor diel Fyziologické základy termoregulácie ľudského organizmu (1946), Balneografia Slovenska (1951), Klimatografia Slovenska (1976) a vyše 100 vedeckých štúdií publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch.

Zverejnené vo februári 2008.

Hensel, Juraj [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hensel-juraj