Henrich VI.

Text hesla

Henrich VI., 6. 12. 1421 Windsor – 21./22. 5. 1471 Londýn — anglický kráľ (1422 – 61 a od 1470) z dynastie Lancasterovcov, syn Henricha V. a Kataríny z Valois. Počas jeho neplnoletosti vládla regentská rada na čele s vojvodom z Gloucesteru. Slabý panovník, ktorému boli všetky svetské a vladárske záležitosti cudzie. Počas jeho vlády bola 1453 ukončená storočná vojna a v Anglicku sa 1455 medzi šľachtou celej krajiny začala občianska vojna, ktorú rozpútali znepriatelené rody Lancasterovcov a Yorkovcov (→ vojna dvoch ruží). R. 1461 bol zosadený z trónu príslušníkom krídla Yorkovcov, ktorý vládol ako Eduard IV. (1461 – 70 a 1471 – 83). R. 1470 bol Henrich znova dosadený na trón (za aktívnej účasti jeho manželky Margaréty z Anjou), už 1471 ho však Eduard porazil v bitke pri Tewkesbury, bol zajatý a uväznený v Toweri, kde ho zavraždili. Jeho osudy dramaticky stvárnil W. Shakespeare v trilógii Henrich VI. (Henry VI).

Zverejnené vo februári 2008.

Henrich VI. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/henrich-vi-0