Henrich Lev

Text hesla

Henrich Lev, okolo 1129/30 – 6. 8. 1195 Braunschweig — saský (1142 – 80) a bavorský (1156 – 80) vojvoda z rodu Welfovcov. Spočiatku pokračoval v opozičnej politike svojho otca Henricha Pyšného (*1108, †1139) proti kráľovskej moci, po nástupe Fridricha I. Barbarossu sa jej však podriadil, začo získal bavorské vojvodstvo a právo zakladať biskupstvá na sever od Labe (územia Polabských Slovanov). Teritoriálna expanzia a posilňovanie Saska ho vyniesli medzi najmocnejšie kniežatá ríše, na druhej strane však získal množstvo nepriateľov. Postavil sa aj proti samotnému Fridrichovi, keď mu počas jeho piatej talianskej výpravy (1176) odmietol vojenskú pomoc. Po návrate ho cisár Fridrich predvolal pred súd, čo Henrich Lev odmietol. R. 1180 bol preto zbavený obidvoch vojvodstiev a odišiel do vyhnanstva v Normandii a v Anglicku. Po rokoch sa síce vrátil, predošlú moc sa mu však získať nepodarilo.

Zverejnené vo februári 2008.

Henrich Lev [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/henrich-lev