Hennig, Alojz

Text hesla

Hennig, Alojz, 21. 6. 1826 Ostrihom – 4. 11. 1902 Trnava — slovenský skladateľ, spisovateľ a pedagóg, jezuita, bratanec F. Liszta. Po absolvovaní teológie v Trnave a štúdia hudby na Kráľovskej hudobnej škole v Bratislave rektor a učiteľ spevu v Kalocsi a v Trnave. Komponoval najmä sakrálnu hudbu (omše, offertóriá, litánie a i.). Autor dokumentárno-teologického diela Traja mučeníci košickí (1904). Ako pedagóg vychoval a pozitívne ovplyvnil myslenie a tvorbu nasledujúcich generácií slovenských skladateľov, najmä M. Schneidra-Trnavského.

Text hesla

Hennig, Alojz, 21. 6. 1826 Ostrihom – 4. 11. 1902 Trnava — slovenský skladateľ, spisovateľ a pedagóg, jezuita, bratanec F. Liszta. Po absolvovaní teológie v Trnave a štúdia hudby na Kráľovskej hudobnej škole v Bratislave rektor a učiteľ spevu v Kalocsi a v Trnave. Komponoval najmä sakrálnu hudbu (omše, offertóriá, litánie a i.). Autor dokumentárno-teologického diela Traja mučeníci košickí (1904). Ako pedagóg vychoval a pozitívne ovplyvnil myslenie a tvorbu nasledujúcich generácií slovenských skladateľov, najmä M. Schneidra-Trnavského.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hennig, Alojz [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hennig-alojz