henge

Text hesla

henge [hendž; angl.] — typ rituálneho monumentu z mladšej kamennej doby vyskytujúceho sa výlučne v Spojenom kráľovstve. Objekt alebo jadro rituálneho priestoru kruhového tvaru bol z vonkajšej strany zvyčajne ohraničený priekopou a valom. Vnútorný priestor bol sprístupnený jedným alebo dvoma protiľahlými vchodmi; dá sa predpokladať zámerná orientácia podľa svetových strán. V takto vymedzenom priestore sa vyskytujú napr. hroby, kultové jamy, megalitické stavby alebo objekty doložené stopami po drevených koloch. Najznámejšie lokality s predpokladanými kruhovými objektmi sú Durrington Walls a Woodhenge, s megalitickými stavbami Stonehenge a Avebury (všetky v južnom Anglicku v grófstve Wiltshire); 1986 boli spoločne zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Zverejnené vo februári 2008.

Henge [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/henge