Hendrych, Jan

Text hesla

Hendrych, Jan, 28. 11. 1936 Praha — český sochár a medailér.

R. 1955 – 61 študoval na Vysokej škole umeleckopriemyselnej a 1964 – 67 na Akadémii výtvarných umení v Prahe, kde od 1990 pôsobil, 2001 – 2010 pôsobil aj na Katedre sochárstva Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici; 1991 profesor. Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov novofiguratívnych tendencií v európskom sochárstve. Jeho diela sú špecificky obohatené o podnety z tradície českého barokového sochárstva, ktorú uplatňuje vo figurálnych kompozíciách (Most s figúrou, 1987), komorných reliéfoch, plaketách a medailách. Venoval sa aj reštaurovaniu barokových sochárskych pamiatok. Účastník sochárskych sympózií (o. i. v Košiciach 1969).

Zverejnené vo februári 2008.

Hendrych, Jan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hendrych-jan