hendiadys

Text hesla

hendiadys [gr. > lat.] — štylistická figúra spočívajúca vo vyjadrení predstavy dvoma priradenými podstatnými menami (namiesto spojenia prívlastku s podstatným menom), napr. šťastím a úsmevom namiesto šťastným úsmevom, veselosť a smiech namiesto veselý smiech:

Kto sa zrodil,

aby prachom zeme brodil,

nech!

V mojej duši veselosť a smiech!

(J. Smrek: Triumf)

Text hesla

hendiadys [gr. > lat.] — štylistická figúra spočívajúca vo vyjadrení predstavy dvoma priradenými podstatnými menami (namiesto spojenia prívlastku s podstatným menom), napr. šťastím a úsmevom namiesto šťastným úsmevom, veselosť a smiech namiesto veselý smiech:

Kto sa zrodil,

aby prachom zeme brodil,

nech!

V mojej duši veselosť a smiech!

(J. Smrek: Triumf)

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hendiadys [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hendiadys