Hencovce

Text hesla

Hencovce — obec v okrese Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji na severnom okraji Východoslovenskej nížiny medzi Topľou a Ondavou , 123 m n. m.; 1 345 obyvateľov (2017). Drevársky priemysel. V katastri obce sú železnaté, sírne a slané pramene. Písomne doložená 1363 ako Henchfalua, 1372 Hencholch, 1414 Henchoch, 1773 Henczocz, Henczowcze, 1786 Henczócz, Henzowze, 1808 Henczócz, Hencowce, 1863 – 1902 Hencóc, 1907 – 13 Hencfalva, 1920 – 69, 1996 Hencovce. Do 17. stor. patrila panstvu Čičva. Obyvatelia sa pôvodne zaoberali poľnohospodárstvom, v pol. 15. stor. bol v obci mlyn. V období 1970 – 96 bola pričlenená k Vranovu nad Topľou. V 50. rokoch 20. stor. tam bol vybudovaný závod na spracovanie drevnej hmoty Bukóza. Barokovo-klasicistický rímskokatolícky Kostol najsv. srdca Ježišovho (1779).

Zverejnené vo februári 2008.

Hencovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hencovce