Henckovce

Text hesla

Henckovce — obec v okrese Rožňava v Košickom kraji v Slovenskom rudohorí v doline rieky Slaná, 349 m n. m.; 450 obyvateľov (2017).

Písomne doložená 1470 ako Henczko, 1551 Henczkowce, 1563 Henczowetz, 1590 Henczkowa, 1773 Henczko, Henczkowcze, 1786 Henczko, Henzkowze, 1808 Henczkó, Hentzendorf, Henckowce, 1863 – 1913 Henckó, 1920 Henckovce.

Vznikla na valašskom práve v 2. polovici 15. stor. pri zaniknutej obci Hermanovce (1427 spomínaná ako Hermanhaza). Patrila Bubekovcom, po nich hradnému panstvu Krásna Hôrka. Obyvatelia sa pôvodne zaoberali pastierstvom, pálením uhlia, výrobou šindľov a povozníctvom, v 18. – 19. stor. pracovali v miestnych hutách, 1852 tam bola postavená vysoká pec.

Stavebné pamiatky: ranogotický rímskokatolícky Kostol všetkých svätých (2. pol. 13. stor., v bývalých Hermanovciach), okolo neho obranný kamenný múr so strieľňami, barokovo-klasicistický evanjelický kostol (1798), barokovo-klasicistická kúria (koniec 18. stor.), obecná zvonica (19. stor.), drevená zvonica pri evanjelickom kostole (koniec 19. stor.).

Zverejnené vo februári 2008.

Henckovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/henckovce