Hempel, Carl Gustav

Text hesla

Hempel, Carl Gustav, 8. 1. 1905 Oranienburg, Nemecko – 9. 11. 1997 Princeton, New Jersey, USA — americký filozof a metodológ vedy nemeckého pôvodu, jedna z hlavných postáv logického empirizmu a celkove aj filozofie vedy v 20. storočí. Študoval matematiku, fyziku a filozofiu na univerzite v Göttingene, Heidelbergu, Berlíne a vo Viedni. Nástup nacizmu v Nemecku ho prinútil 1934 odísť do Belgicka a 1937 do USA, kde prednášal na Yalovej, Princetonskej a Pittsburskej univerzite a začas bol prezidentom Východnej divízie Americkej filozofickej asociácie. Hoci bol predstaviteľom logického empirizmu, nebránil sa kritickej reflexii niektorých hlavných téz tohto prúdu (predložil napr. kritiku empiristickej koncepcie významu). Hempel sa najviac preslávil precíznou a systematickou analýzou vedeckej explanácie. Navrhol model pokrývajúceho zákona, podľa ktorého sa určitý jav vysvetlí práve vtedy, keď sa priblížia jeho začiatočné podmienky a vedecké zákony, pod ktoré patrí. Používanie tohto modelu obhajoval nielen v prírodných, ale aj v sociálnych vedách a v historiografii, čím presadzoval metodologickú jednotu empirických vied. Viacero nedostatkov tohto modelu odhalili kritici najmä v 60. a 70. rokoch 20. storočia. Hempel poukázal aj na paradoxy konfirmácie (známe aj ako Hempelov paradox havranov). Paradox vzniká, ak sa prijme predpoklad, že potvrdzujúcim prípadom určitej vedeckej hypotézy je aj to, čo je potvrdzujúcim prípadom tvrdenia, ktoré je logicky ekvivalentné s danou vedeckou hypotézou. Hypotézu Všetky havrany sú čierne preto potvrdzuje nielen pozorovanie čierneho havrana, ale aj oranžového pomaranča, bielej topánky a iného nečierneho nehavrana. Tieto veci totiž potvrdzujú logicky ekvivalentné tvrdenie Všetky nečierne objekty sú nehavrany. Hempel mal zásadný vplyv na diskusiu o vedeckej explanácii a prispel aj k analýzam z oblastí induktívnej logiky a pojmovej výstavby teórií. Diela: Základy pojmovej tvorby v empirických vedách (Fundamentals of Concept Formation in Empirical Science, 1952), Aspekty vedeckej explanácie a iné eseje z filozofie vedy (Aspects of Scientific Explanation and Other Essays in the Philosophy of Science, 1965), Filozofia prírodných vied (Philosophy of Natural Science, 1966).

Zverejnené vo februári 2008.

Hempel, Carl Gustav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hempel-carl-gustav