hemoterapia

Text hesla

hemoterapia [gr.] — liečba podávaním krvi alebo jej zložiek; → transfúzia krvi.

Text hesla

hemoterapia [gr.] — liečba podávaním krvi alebo jej zložiek; → transfúzia krvi.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hemoterapia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hemoterapia