Hemlo

Text hesla

Hemlo — ložisko zlata v Kanade v provincii Ontário v blízkosti mesta Hemlo, jedno z najväčších v Sev. Amerike. Objavené 1979, ťažba od 1985 (jedny z najproduktívnejších baní na zlato na svete). Situované v typickom zelenokameňovom pásme prekambrického veku s doteraz známymi zásobami okolo 570 t.

Text hesla

Hemlo — ložisko zlata v Kanade v provincii Ontário v blízkosti mesta Hemlo, jedno z najväčších v Sev. Amerike. Objavené 1979, ťažba od 1985 (jedny z najproduktívnejších baní na zlato na svete). Situované v typickom zelenokameňovom pásme prekambrického veku s doteraz známymi zásobami okolo 570 t.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hemlo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hemlo