hemitropný hmyz

Text hesla

hemitropný hmyz — hmyz, ktorý nemá dobre vyvinuté ústne orgány (dlhý cuciak), preto nie je svojou výživou úzko viazaný na nektár a peľ, napr. včely s krátkym cuciakom, solitárne osy, pestrice a kutavky.

Text hesla

hemitropný hmyz — hmyz, ktorý nemá dobre vyvinuté ústne orgány (dlhý cuciak), preto nie je svojou výživou úzko viazaný na nektár a peľ, napr. včely s krátkym cuciakom, solitárne osy, pestrice a kutavky.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hemitropný hmyz [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hemitropny-hmyz