hemiartroplastika

Text hesla

hemiartroplastika [gr.] — čiastočné nahradenie poškodeného kĺbu umelou náhradou. Používa sa v prípadoch, keď je poškodená len malá časť kĺbovej chrupky (maximálne polovica) napr. v bedrovom, najčastejšie však v kolennom kĺbe.

Text hesla

hemiartroplastika [gr.] — čiastočné nahradenie poškodeného kĺbu umelou náhradou. Používa sa v prípadoch, keď je poškodená len malá časť kĺbovej chrupky (maximálne polovica) napr. v bedrovom, najčastejšie však v kolennom kĺbe.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hemiartroplastika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hemiartroplastika