hemianopia

Text hesla

hemianopia [gr.], hemianopsia — porucha zorného poľa obidvoch oči vyvolaná najčastejšie chorobným ložiskom v mozgu v mieste kríženia zrakových nervov; obojstranný výpadok polovíc zorného poľa. Homonymná hemianopia je obojstranný výpadok rovnakých (ľavých alebo pravých) polovíc zorného poľa (chorý vidí len polovicu zorného poľa), heteronymná hemianopia obojstranný výpadok vnútorných (binazálna hemianopia) alebo vonkajších (bitempolárna hemianopia) polovíc zorného poľa, pri kvadrantovej hemianopii chorý vidí tri štvrtiny zorného poľa.

Zverejnené vo februári 2008.

Hemianopia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hemianopia