Hemerka, Oldřich

Text hesla

Hemerka, Oldřich, 13. 11. 1862 Vrdy, okres Kutná Hora – 19. 12. 1946 Košice — skladateľ a cirkevný hudobník českého pôvodu pôsobiaci na Slovensku. R. 1882 absolvoval organovú školu v Prahe, 1883 – 99 regenschori v Bardejove, 1899 – 1943 organista, dirigent, zbormajster a pedagóg v Košiciach. Všestrannou činnosťou pozdvihol hudobný život východného Slovenska. Autor mnohých cirkevných (omše, rekviem, graduále, offertóriá a i.) a svetských diel (najmä klavírne a orchestrálne, o. i. Kurucká fantázia, Dithyrambus, Mária v nočnej povíchrici pre zbor a orchester). Zaujímal sa o východoslovenskú ľudovú pieseň.

Text hesla

Hemerka, Oldřich, 13. 11. 1862 Vrdy, okres Kutná Hora – 19. 12. 1946 Košice — skladateľ a cirkevný hudobník českého pôvodu pôsobiaci na Slovensku. R. 1882 absolvoval organovú školu v Prahe, 1883 – 99 regenschori v Bardejove, 1899 – 1943 organista, dirigent, zbormajster a pedagóg v Košiciach. Všestrannou činnosťou pozdvihol hudobný život východného Slovenska. Autor mnohých cirkevných (omše, rekviem, graduále, offertóriá a i.) a svetských diel (najmä klavírne a orchestrálne, o. i. Kurucká fantázia, Dithyrambus, Mária v nočnej povíchrici pre zbor a orchester). Zaujímal sa o východoslovenskú ľudovú pieseň.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hemerka, Oldřich [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hemerka-oldrich