heméra

Text hesla

heméra [gr.] — v stratigrafii časový úsek zodpovedajúci zhruba biozóne, t. j. zóne najväčšieho rozvoja biologického druhu (napr. numulita druhu Nummulites perforatus vo vrchnom lutéte), hranice jeho výskytu však môžu heméru presahovať.

Text hesla

heméra [gr.] — v stratigrafii časový úsek zodpovedajúci zhruba biozóne, t. j. zóne najväčšieho rozvoja biologického druhu (napr. numulita druhu Nummulites perforatus vo vrchnom lutéte), hranice jeho výskytu však môžu heméru presahovať.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Heméra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hemera