hemant

Text hesla

hemant [gr.], Haemanthus — rod jednoklíčnolistových rastlín, čeľaď amarylkovité. Majú na pôde ležiace širokoelipsovité, na rube alebo na okraji brvité dužinaté listy, z ktorých stredu vyrastá neolistená byľ s hustými okolíkmi drobných bielych alebo červených kvetov, plod bobuľa. Patria sem napr. do 30 cm vysoký druh hemant šarlátový (Haemanthus coccineus) s červenými kvetmi s výraznými žltými tyčinkami medzi červenými alebo ružovými listeňmi, do 30 cm vysoký druh hemant bielokvetý (Haemanthus albiflos) s bielymi kvetmi a do 30 cm vysoký druh Haemanthus sanguineus s červenými kvetmi. Hovorovo nazývaný napr. krvokvet, hadia ľalia a slonie ucho.

Zverejnené vo februári 2008.

Hemant [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hemant