hemálny oblúk

Text hesla

hemálny oblúk — spodná časť chvostových stavcov rýb, cez ktorú prechádza chvostová žila a tepna.

Text hesla

hemálny oblúk — spodná časť chvostových stavcov rýb, cez ktorú prechádza chvostová žila a tepna.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hemálny oblúk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hemalny-obluk