hemaglutinín

Text hesla

hemaglutinín [gr. + lat.] — látka vyvolávajúca aglutináciu (zhlukovanie) červených krviniek. Najčastejšie je to protilátka proti epitopom (→ antigénový determinant) na povrchu červených krviniek, ale môžu to byť aj niektoré lektíny a vírusové glykoproteíny.

Zverejnené vo februári 2008.

Hemaglutinín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hemaglutinin