hemaglutinácia

Text hesla

hemaglutinácia [gr. + lat.] — sérologická reakcia, pri ktorej sa pôsobením hemaglutinínov alebo niektorých lektínov zhlukujú a sedimentujú červené krvinky (→ aglutinácia). Podľa povahy hemaglutinínov ide o imunitnú (hemaglutinínom je protilátka) alebo neimunitnú (povrchové hemaglutiníny vírusov) hemaglutináciu. Imunitná hemaglutinácia môže byť priama (aktívna), vyvolaná špecifickými protilátkami proti povrchovým antigénom červených krviniek, najmä proti krvným skupinám, a nepriama (pasívna), vyvolaná špecifickou protilátkou proti antigénu, ktorý je naviazaný na povrchu červenej krvinky (napr. Vi-antigén pri brušnom týfuse). Intenzita hemaglutinácie sa vyjadruje pomocou hemaglutinačného skóre (0 – 10).

Zverejnené vo februári 2008.

Hemaglutinácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hemaglutinacia