hema-

Text hesla

hema- [gr.], hemat-, hemato- — prvá časť zložených slov s významom krv, krvný.

Text hesla

hema- [gr.], hemat-, hemato- — prvá časť zložených slov s významom krv, krvný.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hema- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-01-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hema