helvétske vyznanie

Text hesla

helvétske vyznanie

1. staršie označenie reformovanej (kalvínskej) cirkvi; → kalvinizmus; → reformované cirkvi;

2. vyznanie viery švajčiarskej reformovanej cirkvi, → Confessio Helvetica.

Text hesla

helvétske vyznanie

1. staršie označenie reformovanej (kalvínskej) cirkvi; → kalvinizmus; → reformované cirkvi;

2. vyznanie viery švajčiarskej reformovanej cirkvi, → Confessio Helvetica.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Helvétske vyznanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/helvetske-vyznanie