helvét

Text hesla

helvét [vl. m.], helvetien — stupeň (vek) miocénu. R. 1858 ho vymedzil švajčiarsky geológ a paleontológ Karl David Wilhelm Mayer-Eymar (*1826, †1907). Jeho typovou oblasťou je okolie Bernu a Luzernu vo Švajčiarsku. Hlavnými skamenelinami sú lastúrniky Pecten helvetiensis, Venericardia jouanneti a Chlamys albina. Nazvaný podľa latinského názvu Švajčiarska (Helvetia). V novších stratigrafických tabuľkách sa už neuvádza, namiesto neho sa používajú otnang a karpat.

Text hesla

helvét [vl. m.], helvetien — stupeň (vek) miocénu. R. 1858 ho vymedzil švajčiarsky geológ a paleontológ Karl David Wilhelm Mayer-Eymar (*1826, †1907). Jeho typovou oblasťou je okolie Bernu a Luzernu vo Švajčiarsku. Hlavnými skamenelinami sú lastúrniky Pecten helvetiensis, Venericardia jouanneti a Chlamys albina. Nazvaný podľa latinského názvu Švajčiarska (Helvetia). V novších stratigrafických tabuľkách sa už neuvádza, namiesto neho sa používajú otnang a karpat.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Helvét [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/helvet