helmovkovité

Text hesla

helmovkovité [nem.], Cassididae — čeľaď z kmeňa mäkkýše (Mollusca), trieda ulitníky (Gastropoda), vetva Littorinimorpha. Majú ulitu so zvyčajne nízkym kotúčom, priestranný posledný závit a úzke ústie zakryté rohovinovým viečkom. Pri niektorých rodoch je vyvinutý pohlavný dimorfizmus (zvyčajne menšie samce majú na závitoch väčšie hrbole).

Patrí sem okolo 80 dravých, ježovkami sa živiacich druhov, ktoré sa vyskytujú v tropických moriach (najmä pri pobreží Austrálie a v oblasti Karibského mora), napr. do 24 cm dlhá helmovka sivastá (Cassis tesselata), do 3 cm dlhá helmovka trpasličia (Cassis kreipli) a helmovka červenkavá (Cypraeacassis rufa), ktorých ulity sa používali v minulosti ako polotovar pri výrobe šperkov zdobených technikou grisaille (brošní, medailónov ap.).

Text hesla

helmovkovité [nem.], Cassididae — čeľaď z kmeňa mäkkýše (Mollusca), trieda ulitníky (Gastropoda), vetva Littorinimorpha. Majú ulitu so zvyčajne nízkym kotúčom, priestranný posledný závit a úzke ústie zakryté rohovinovým viečkom. Pri niektorých rodoch je vyvinutý pohlavný dimorfizmus (zvyčajne menšie samce majú na závitoch väčšie hrbole).

Patrí sem okolo 80 dravých, ježovkami sa živiacich druhov, ktoré sa vyskytujú v tropických moriach (najmä pri pobreží Austrálie a v oblasti Karibského mora), napr. do 24 cm dlhá helmovka sivastá (Cassis tesselata), do 3 cm dlhá helmovka trpasličia (Cassis kreipli) a helmovka červenkavá (Cypraeacassis rufa), ktorých ulity sa používali v minulosti ako polotovar pri výrobe šperkov zdobených technikou grisaille (brošní, medailónov ap.).

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Helmovkovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/helmovkovite