helmintológia

Text hesla

helmintológia [gr.] — vedný odbor zaoberajúci sa helmintmi, najmä ich systematikou a morfológiou, ale aj ekológiou a vzťahom k hostiteľom, medzihostiteľom a prostrediu.

Text hesla

helmintológia [gr.] — vedný odbor zaoberajúci sa helmintmi, najmä ich systematikou a morfológiou, ale aj ekológiou a vzťahom k hostiteľom, medzihostiteľom a prostrediu.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Helmintológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/helmintologia