helma

Text hesla

helma [nem.] — ochranná prikrývka hlavy na špeciálne účely, prilba.

Text hesla

helma [nem.] — ochranná prikrývka hlavy na špeciálne účely, prilba.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Helma [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/helma