Hellov telegrafný systém

Text hesla

Hellov telegrafný systém — telegrafný systém založený na rozklade vysielanej informácie na znaky telegrafnej abecedy a na ich prenose na princípe obrazovej telegrafie. Ide o kombinovaný systém abecednej a obrazovej telegrafie na princípe vysielania impulzov rôznej dĺžky v sústave 7 x 7 polí, ktorý používa synchrónny princíp. Hellov telegrafný systém je pomerne odolný proti rušeniu; nesprávny príjem i niekoľkých obrazových prvkov ešte umožňuje rozlíšiť príslušný znak. Jeho nevýhodou je, že vyžaduje spravidla šírku celého telefónneho kanála. Nazvaný podľa nemeckého vynálezcu Rudolfa Hella (*1901, †2002), ktorý si ho 1929 dal patentovať.

Text hesla

Hellov telegrafný systém — telegrafný systém založený na rozklade vysielanej informácie na znaky telegrafnej abecedy a na ich prenose na princípe obrazovej telegrafie. Ide o kombinovaný systém abecednej a obrazovej telegrafie na princípe vysielania impulzov rôznej dĺžky v sústave 7 x 7 polí, ktorý používa synchrónny princíp. Hellov telegrafný systém je pomerne odolný proti rušeniu; nesprávny príjem i niekoľkých obrazových prvkov ešte umožňuje rozlíšiť príslušný znak. Jeho nevýhodou je, že vyžaduje spravidla šírku celého telefónneho kanála. Nazvaný podľa nemeckého vynálezcu Rudolfa Hella (*1901, †2002), ktorý si ho 1929 dal patentovať.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hellov telegrafný systém [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hellov-telegrafny-system